Operacje przepuklin

Operacje przepuklin z wszczepieniem siatki lub bez

Przepuklina to nieprawidłowe przemieszczenie zawartości jam ciała przez naturalne lub nabyte otwory w powłokach ciała. Przepuklina pachwinowa to uwypuklenie otrzewnej (błony wyścielającej jamę brzuszną). Do powstałego uwypuklenia przemieszczają się narządy jamy brzusznej przez otwór w przedniej ścianie brzucha znajdujący się w okolicy pachwiny. W efekcie w obrębie przepukliny znajdują się wrota i worek wraz z zawartością. Najczęściej zawartość worka przepuklinowego stanowi sieć i jelito cienkie, choć mogą się tam znajdować też inne narządy jamy brzusznej.

 

Przepuklina jest dość powszechnym schorzeniem, przyjmuje się, że może wystąpić u co czwartej osoby w ogólnej populacji. Zdecydowanie częściej występuje jednak wśród mężczyzn, co jest związane z procesem zstępowania jąder do moszny w trakcie życia płodowego. Czynnikiem sprzyjającym powstawaniu przepukliny jest zaburzenie syntezy i dojrzewania kolagenu. Powstawaniu przepukliny sprzyja również wzmożone parcie związane z działaniem tłoczni brzusznej obserwowane u chorych z przerostem prostaty, chorobami jelita grubego oraz chorobami płuc i ciągłym kaszlem. Zwiększone ryzyko stwierdza się u osób palących papierowy i wykonujących ciężką pracę fizyczną. Najczęściej objawem przepukliny jest uwypuklenie zwiększające się podczas kaszlu, czasami objawem jest jedynie ból podbrzusza bez widocznego uwypuklenia. Najpoważniejszym powikłaniem w przypadku przepukliny jest uwięźnięcie w niej pętli jelitowej i martwica jelita prowadząca do zapalenia otrzewnej. W takim przypadku należy natychmiast przeprowadzić operację. Ryzyko uwięźnięcia jelita jest wysokie (20%) dlatego zaleca się zoperowanie przepukliny zanim dojdzie do powikłań.

 

Zgodnie z aktualnymi wytycznymi Europejskiego Towarzystwa Przepuklinowego (European Hernia Society) każdy dorosły mężczyzna w wieku powyżej 30 roku życia z objawową przepukliną powinien być operowany z użyciem siatki. Ponadto rekomenduje się użycie siatki do naprawy przepukliny u młodych mężczyzn w wieku 18-30 lat niezależnie od rodzaju stwierdzonej przepukliny.

 

Przebieg zabiegu

Obecnie metody leczenia przepuklin pachwinowych są nazywane metodami beznapięciowymi. Polegają na zaopatrzeniu przepukliny bez  zszywania tkanek pod napięciem. Większość metod beznapięciowych polega na zastosowaniu wszczepu syntetycznego – siatki – umieszczanego na tylnej ścianie kanału pachwinowego i mocuje szwami do otaczających tkanek. Taka technika operacyjna pozwala na obniżenie częstości nawrotów przepukliny do 1% operowanych chorych.

 

Wcześniej częstość nawrotów przy zastosowaniu różnych technik napięciowych wynosiła ponad 30% operowanych. Sposób leczenia, który preferujemy to beznapięciowe zaopatrzenie przepukliny pachwinowej sposobem Lichtensteina. Pierwotnie metoda ta została opracowana przez amerykańskiego chirurga Irvina Lichtensteina w 1989r i nadal jest stosowana. Zabieg polega na odprowadzeniu zawartości przepukliny do jamy otrzewnej a następnie umieszczeniu prostokątnej siatki w obrębie tylnej ściany kanału pachwinowego i przyszyciu jej do otaczających tkanek. Siatka może być wykonana z materiału niewchłanialnego lub częściowo wchłanialna. Wybór rodzaju i wielkości siatki jest dokonywany przez chirurga na podstawie oceny wielkości ubytku powłok stanowiącego wrota przepukliny.

 

Celem wykonania operacji konieczne jest przeprowadzenie skośnego cięcia skórnego w okolicy pachwinowej o długości 5-10 cm. Długość nacięcia uzależniona jest od wielkości przepukliny. Zabieg nie wymaga zastosowania znieczulenia ogólnego ani intubacji. Zwykle wykonuje się tego typu zabiegi w znieczuleniu podpajęczynówkowym.

 

Znieczulenie podpajęczynówkowe polega na podaniu leku znieczulającego w bezpośrednie sąsiedztwo rdzenia kręgowego do płynu mózgowo-rdzeniowego. W tym celu wykorzystuje się bardzo cienkie igły o specjalnie skonstruowanym ostrzu, które delikatnie rozsuwa więzadła kręgosłupa. Nakłucie w odcinku lędźwiowym kręgosłupa wykonuje lekarz anestezjolog, a znieczulenie uzyskuje się już w chwili podania leku. Czas znieczulenia wynosi od 1,5 do 3 godzin.

 

Zgodnie z wytycznymi Europejskiego Towarzystwa Przepuklinowego leczenie przepukliny pachwinowej w trybie jednego dnia jest tak samo bezpieczne i skuteczne jak leczenie w warunkach szpitalnych. Leczenie przepukliny może być wykonywane w trybie jednego dnia bez względu na stosowaną technikę.

Popularne zabiegi

Body-jet

innowacyjny zabieg liposukcji

Przeszczep tłuszczu Body-jet

Zabieg wykorzystujący naturalny wypełniacz

FUE - Przeszczep
włosów

leczenie łysienia

Labioplastyka

przywraca komfort
psychiczny i fizyczny

Znamiona

usuwanie pieprzyków
i zmian skórnych

Operacje
laparoskopowe

wycięcie pęcherzyka
żółciowego